Houtwormen kunnen schade veroorzaken aan uw woning. Houtwormen zijn makkelijk te herkennen door de gaatjes die ze veroorzaken in de voorwerpen waarin ze leven.

Houtwormen zijn echter lastig te bereiken, en daardoor lastig te bestrijden. Wij hebben de benodigde middelen in huis om u te helpen. Houtworm kan in sommige gevallen worden bestreden met hitte of kou. In extreme situaties is het noodzakelijk om uw meubilair te vervangen.

Houtwormen zijn niet een aparte diersoort maar een larve van een ander insect. Meestal van de houtwormkever, de spinthoutkever of de huisboktor. Deze larven voeden zich met het hout. U kunt houtworm voorkomen door uw hout te behandelen met verf of lak. Als dat niet werkt kunt u ookpetroleum, permethrin of vergif gebruiken.

Houtworm